Zakres pomocy

 

Prawo karne

Obrona praw strony w sprawach karnych wymaga często pomocy pełnomocnika. Świadczona pomoc to reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym przed organami śledczymi i przed sądami. Ustalanie taktyki procesowej i poszukiwanie dotychczas nieujawnionych dowodów oraz weryfikacja dowodów już zebranych

 

Odszkodowania

Dochodzenie w imieniu klienta roszczeń - odszkodowania i zadośćuczynienia - związanych z naruszeniem dóbr osobistych, wypadkami drogowymi, szkodami powstałymi w wyniku przestępstw, wypadków przy pracy, mobbingu, dyskryminacji, błędów lekarskich, zakażeń szpitalnych, a także w innych mniej typowych przypadkach.

 

Procesy administracyjne

Prowadzenie postępowań administracyjnych, spraw sądach administracyjnych, reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pomoc prawa w działalności regulowanej (uzyskiwanie koncesji, licencji i zezwoleń).

O mnie

W pracy zawodowej skupiam się na reprezentowaniu klientów w sporach administracyjnych i sądowych (w tym sądowo-administracyjnych) oraz audycie stanu prawnego. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych do prasy specjalistycznej z zakresu odpowiedzialności karnej, odszkodowań, postępowania administracyjnego i prawa dowodowego oraz artykułów prasowych (m. in. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita).

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Analizy Ekonomicznej Prawa, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Przed uzyskaniem wpisu na listę adwokatów zdobywałem doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Posiadam uprawnienia do zasiadania z nominacji Ministra Skarbu w radach nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa.

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniłem także pracę doktorską. Ukończyłem również Szkołę Prawa Hiszpańskiego (Universitat de València/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Wykonywanie zawodu adwokata dzielę z pracą naukową na jednym z uniwersytetów. Zostałem wpisany na listę wykładowców na aplikacji adwokackiej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prowadzę również zajęcia z doskonalenia zawodowego dla adwokatów, oraz szkolenia komercyjne z zakresu procedury administracyjnej i odpowiedzialności karnej i majątkowej członków zarządów.

Należę do Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów Naczelnej Rady Adwokackiej. Jestem ekspertem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera.

asd123

Karol Pachnik